John Johansson

Forskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

John Johansson är forskare i gruppen Optisk fjärranalys. I sina doktorandstudier fokuserade han på spektoskopiska metoder för att mäta gasutsläpp från oljeraffinaderier och petrokeimska industrier. Med hjälp av metoderna SOF och Mobile DOAS utförs mätningar av totala utsläppsflux av främst VOC, SO2, NO2 och formaldehyd. I sin forskarroll har han deltagit i flera storskaliga mätstudier i Houson, Texas, oljeindustrin huvudort i Nordamerika, i nära samarbete med delstatsmyndigheter, University of Houston och ett stort antal luftkvalitetsforskare.
​För att se vilka projekt John Johansson deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.
John arbetar en del av sin tid för företaget FluxSense AB som drivs av forskare i gruppen och utför likande mätningar kommersiellt.

Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.