Patrik Johansson

Ekonom, Institutionen för data- och informationsteknik.

Hanterar ekonomi för avdelningarna Data Science och AI, Funktionell programmering och Nätverk och system.

Publicerad: on 19 jun 2019.