Johan Davidsson

Docent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Johan Davidsson arbetar med forskning med målet att förebygga skador på människokroppen när den utsätts för extrema mekaniska belastningar av den typ som ofta förekommer i bland annat trafikolyckor. Forskningen innefattar allt ifrån skador och skademekanismer på mikronivå i vävnaden upp till studier av hela kroppens mekaniska reaktion på våldsamma yttre belastningar. Fokus är på hjärnskador, mildare former av nackskador, ofta benämns dessa whiplashskador, och bröstskador. Merparten av forskningen syftar till att öka förståelsen för hur dessa delar av människan reagerar på våld; dess bimekaniska svar. Arbetet är mestadels av experimentell karaktär. Målet med forskningen är att förse omvärden med skadekriterium och riskfunktioner som kan användas tillsammans med krockdockor. Viss forskning bedrivs där skadekriterium och riskfunktioner tas fram för matematiska modeller av människan; både för åkande personer och fotgängare. Forskningens slutmål är att skapa principer för nya eller förbättrade skyddssystem i till exempel fordon. Det kan exempelvis vara airbagar, whiplashskydd eller bilbarnstolar. Det kan även röra sig av skydd som bärs av utövaren, såsom hjälmar eller skydd för cyklister. Verksamheten bedrivs främst inom trafiksäkerhet där fordonsindustrin och myndigheter är en de två viktigaste avnämnarna. Verksamhet bedrivs även inom andra applikationsområden t.ex. sport, medicinska och militära applikationer. Exempel på forskning är diagnos och behandling av hjärnskador, mildare form av hjärnskada vid idrottsaktivitet, hjärnskador som uppkommer vid tryckvågsrelaterat våld och splitterskador. Ett annat forskningsområde är integrerad säkerhet. Här är fokus på utveckling av matematiska modeller av människan som kan simulera förloppet strax före en eventuell krock. En framtida utmaning är att simulera hela krockförloppet inklusive förloppet strax före krock. Ett angränsande område är utveckling av testmetoder för integrerad säkerhet. Verksamheten faller inom SAFER:s verksamhetsområde och sker tillsammans med dess partners. Forskningen kring hjärnskador, skademekanismer och toleranser sker i nära samarbete med Karolinska institutet och Japan Automotive Research Institutet (JARI). Johan Davidsson undervisar i kursen Impact Biomechanics som går i läsperiod IV och doktorandkursen Anatomy and Physiology.
TME196 Impact Biomechanics

​Algorithms and Software for Improved Safety

Development of active HBM in frontal impact

Improved injury prediction using HBM

Collection of Biomechanical Data and Evaluation of the THUMS Pedestrian Model to be used in the Design of Improved Restraints

Vehicle front model development for validation of pedestrian Human Body Model

European Enhanced Vehicle-safety Committee, Working Group 12 Crash Test Dummies

Metod för integrerad säkerhetsbedömning av bilars skydd fotgängare

Processing of Magnetic Resonance Image Diffusion Tensor Images of animal brains with diffuse injuries – for injury criteria development and towards improved diagnosis of diffuse brain injuries

Brain Injury Criteria and Injury thresholds: Scaling techniques and experiments

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.