Jenny Netzler

Kommunikatör, Produkt- och produktionsutveckling

Jenny arbetar som kommunikatör på Institutionen produkt- och produktionsutveckling. Hennes huvudsakliga arbetsområden är:

• Extern kommunikation
• Digital kommunikation
• Webbredigering
• Kommunikationsplanering
• Grafisk formgivning mm.

Jenny är även anvarig kommunikatör/webbredaktör för CDIO Initiativet som drivs från Chalmers (www.cdio.org)

Publicerad: to 15 nov 2012. Ändrad: må 21 dec 2015