Jan Skoog

Tekniklektor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Jan Skoog är sjökapten och har efter tio år till sjöss erfarenhet från klarering, Sjöfartsinspektionen (behörigheter, bemanning), skadereglering (Göteborgs hamn) och som lossningsledare och surveyor, främst inom oljeindustrin. Jan ger lektioner inom tank för sjökaptener och sjöingenjörer, samt i stabilitet och farligt gods för sjökaptener och fartygsoperatörer.

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.