Emelie Holmeros

Utbildningssamordnare, Institutionen för data- och informationsteknik.
Funktionsansvarig, enheten för Utbildning och arkiv.

Administrerar kursplaner för Göteborgs universitet.

Publicerad: fr 24 jan 2020.