Fatima Hersi

Administratör, Institutionen för data- och informationsteknik.

Administratör för avdelningarna Data Science och AI, Formella metoder och Informationssäkerhet.

Publicerad: on 05 jun 2019.