Helena Strömberg

Universitetslektor, och programansvarig för masterprogrammet Industrial Design Engineering, på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Helena Strömbergs forskning handlar om att hitta sätt att skapa förutsättningar för ett hållbart vardagsliv, med speciellt fokus på produkters och tjänsters möjliggörande roll. Målet är att genom ett användarfokuserat angreppsätt identifiera de krav på produkters och tjänsters utformning som ställs när de exempelvis ska stödja nya sätt att lösa vardagens behov, ska delas mellan flera användare i olika tjänstelösningar eller stödja resurssnålare användningsmönster. Persontransporter är ett centralt tillämpningsområde för Helenas forskning, men den sträcker sig även utanför mobilitetsområdet. Helena är också ansvarig för Chalmers masterprogram Industrial Design Engineering
​Helenas undervisning inkluderar dels föreläsningar om människans kognitiva förutsättningar relaterat till produktdesign och dels handledning av studenter inom ett antal kurser kopplade till metoder och teorier kring användarcentrerad design samt handledning av examensarbeten på masternivå.

​Styrkeområde Transport

European Bus System of the Future, TeleFOT

Sidansvarig Publicerad: fr 01 dec 2017.