Peter Hegarty

Biträdande professor och studierektor för forskarutbildningen i matematik, Matematiska vetenskaper

Min forskning täcker ett brett spektrum av diskret matematik. Jag är särskilt intresserad av diskret sannolikhetsteori, kombinatorisk talteori och ändlig gruppteori.

För mer information se min personliga hemsida, http://www.math.chalmers.se/~hegarty

Sidansvarig Publicerad: on 23 aug 2017.