Hasse Carlsson

Biträdande professor emeritus, Matematiska vetenskaper

Mitt forskningsområde är harmonisk analys, framförallt studiet av avbildningsegenskaper hos singulära integraler och maximalfunktioner.

För mer information se min hemsida,
http://www.math.chalmers.se/~hasse

Sidansvarig Publicerad: to 12 okt 2017.