Gustav Sjöblom

PhD, Forskarassistent, Teknikens ekonomi och organisation (tjänstledig)

Gustav Sjöblom är PhD i historia (University of Cambridge, 2010) och forskarassistent i teknikhistoria.

Gustavs forskning handlar framför allt om samhällets styrning av transportsystem och om användningen av informationsteknik. Han leder forskningsprojektet ”Innovation intermediation and adoption of digital computing by Swedish business” (finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser, 2015–2018).

Gustav undervisar i teknikhistoria och hållbar utveckling.

Gustav är Vice-Chair for Europe för SHOT SIGCIS (Society for the History of Technology Special Interest Group Computers Information and Society).
Gustav Sjöblom är examinator för kurserna TEK486 Grön IT och innovation, ITS023 Teknik för ett globalt, hållbart samhälle, TEK390 Ingenjören och samhället.

Sidansvarig Publicerad: ti 14 feb 2017.