Gulnara Shavalieva

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Gulnara Shavalieva arbetar med hållbara aspekter av koldioxidavskiljningsteknik. Focus ligger på utvärdering av fas-förändringslösningsmedel och processkonfigurationer av koldioxidavskiljning vid efterförbränning.

Publicerad: to 06 apr 2017. Ändrad: ti 29 aug 2017