Birgit Grohe

Adjunkt, studierektor för avdelningen Data science och AI, exjobbskoordinator Institutionen för data- och informationsteknik. Mina intressen är inom algoritmer och diskret optimiering.

Algoritmer

Matematisk modellering och problemlösning

Handledning av examensarbeten

​Exjobbskoordinator för arbeten på masternivå

Publicerad: to 23 maj 2019.