Gordana Dodig Crnkovic

Biträdande professor, avdelningen för interaktionsdesign och Software Engineering, Institutionen för data- och informationsteknik.

Gordana Dodig-Crnkovic är professor i datavetenskap vid Mälardalens universitet, och biträdande professor i interaktionsdesign vid Chalmers. Hon är disputerad i fysik och datavetenskap. Hennes forskning handlar om morfologiska beräkningar och sambandet mellan dataprocesser, information och kognition/intelligens. Beräkningsprocesser ses som interaktion mellan agenter på olika nivåer av organisation, vilket spänner en rad områden från fysik, kemi, biologi till kognitiiosvetenskap, samt morfogenetisk och biomimetisk design. Hennes forskningsprojekt MORCOM@COGS finansieras av Vetenskapsrådet. Dodig-Crnkovic är medlem i Fakultetsstyrelsen, Chalmers AI Ethics committee , European Network For Gender Balance in Informatics , Ethics4EU project , och Board of Directors of Informatics Europe.
Mer information:
Personlig websida
MDH websida
Academia.edu page
Researchgate page
Google Scholar page

Sidansvarig Publicerad: fr 17 dec 2021.