Felix Held

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Jag forskar på statistiska metoder för att beskriva och skatta oriktade grafer som beskriver interaktionerna mellan gener och andra biomarkörer i cellprov tagit från cancerpatienter. Jag är särskilt intresserad av grafiska modeller, Bayesiansk inferens, variational inferens och Bayesianska samplingsmetoder (MCMC, SMC, …).

Publicerad: to 08 nov 2018.