Eva Axelsson

Forskarutbildningskoordinator, Institutionen för data- och informationsteknik

Sköter administration för forskarutbildningen. Ansvarig för diarieföring och arkiv.
Facklig representant för ST.

Publicerad: fr 26 apr 2019.