Ellen-Britta Fernell Foufa

Studievägledare, studenter vid Göteborgs universitet, Institutionen för data- och informationsteknik.

Stöd för studenter vid Datavetenskapligt program (kandidat) och masterprogrammen Computer Science och Applied Data Science vid Göteborgs universitet. Frågor angående studierna, och personlig vägledning både till antagna studenter och de som funderar på att börja läsa och vill ha information om programmen.

Publicerad: on 31 okt 2018.