Oskar Eklund

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Mitt doktorandprojekt kommer handla om stokastiska neurala nätverk med kontinuerligt djup. I projektet främjar vi förståelsen av djupa neurala nätverk genom undersökning av stokastiska neurala nätverk med kontinuerligt djup. Projektet stöds av Chalmers AI Research Centre (CHAIR).

Sidansvarig Publicerad: må 17 aug 2020.