Dag Wedelin

Professor och avdelningschef, avdelningen för Data Science och AI, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: on 10 jul 2019.