Charlotta Kronblad

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Charlotta Kronblad forskar på digitaliseringen av juristbranschen. Därigenom studerar hon uppkomsten av nya affärsmodeller och organisationsstrukturer hos juristbyråer.

Forskningen har praktiskt bäring inom juristbranschen likväl som en mer generell teoretisk signifikans inom forskingen kring professionella service firmor. Då Charlotta har tio års branscherfarenhet undervisar hon också kring juridiska aspekter på kommersiella relationer, innovation och immaterialrätt.
IOE011 Economic Analysis 3: Innovation Economics – Legal seminars

Publicerad: to 22 okt 2020.