Cecilia Berlin

Docent på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Cecilia Berlin är docent på avdelningen för Design & Human Factors, där hennes forskning fokuserar på människor i produktion och socialt hållbara arbetsplatser. I detta fokus ingår systemisk ergonomi (som syftar till parallellt ökande av mänskligt välbefinnande och systemprestanda i produktion), globala utmaningar, ergonomins ekonomiska effekter och rollen som olika aktörer spelar i arbetsplatsdesign. Målet är att skapa riktlinjer för hur framtidens socialt hållbara arbetsplatser ska utformas för att ge bästa möjliga förutsättningar för mänskliga förmågor. Cecilia undervisar i ett flertal ergonomi- och forskningsmetodikrelaterade kurser på Chalmers och blir ofta anlitad som talare för industri och allmänhet, samt som föreläsare på andra lärosäten i Sverige.
Examinator i kurserna:
PPU215, Research Methodology in Production Projects
MPP027, Production Ergonomics and Work Design

Undervisar i kurserna:
LMU055, Människa - Teknik
MPP091, Human Factors and Ergonomics for Engineers
FPPU025, Systems Theory
PPU206, Hållbara Produktionssystem
PPU160, Production Systems
TEK336, Hållbar Utveckling 
LMU057, Ergonomi
IMSX15, Kandidatarbete Teknisk Design 
PPU235, Automatisering av produktionssystem

Publicerad: to 22 mar 2018.