Carl Sjöberger

Tekniklektor, Teknikens ekonomi och organisation

Carl Sjöberger forskar inom området maritima strategier med fokus på sjöfartsföretag och hur företagen formulerar strategier för att uppfylla uppställda mål. Målsättningen är att skapa förståelse för hur företagens strategier är uppbyggda och varför de är formulerade på visst sätt. Förståelsen kan användas i undervisning och skapa förståelse för förutsättningars konsekvenser till samhällets befattningshavare. Carl Sjöberger är ambassadör för maritima operationer i det maritima klustret i Västsverige.

Sidansvarig Publicerad: må 26 okt 2020.