Björn Åkerman

Biträdande professor; Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Björn Åkerman studerar hur DNA och proteiner uppför sig i trånga miljöer. Enskilda DNA-molekyler utsätts för mekaniska och elektriska krafter för att i grunden förstå deras biologiska funktion och analytiska separation. Proteiner stängs in i porösa partiklar som används för att återanvända enzymer som utnyttjas i biotekniska processer. I båda fallen används forskningsgruppens spektroskopiska expertis i tätt samarbete med ytkemister och molekylärbiologer på Chalmers.

​Kemi och biokemi (KOO041, KOO042, KOO081) Kursansvarig och föreläsare

Physics and Chemistry of DNA (FKBT020) Lecturer

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.