Ayman Abed

Universitetslektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Geoteknik

Ayman Abed är universitetslektor vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik. Hans intresse är att studera kopplade termo-hydro-mekanisk-kemiska (THMC) förhållanden i icke-vattenmättad jord. En av de huvudsakliga anledningarna till hans forskning är att förse med praktiska ingenjörslösningar för att möta de utmaningar som berör den globala klimatförändringen. Ayman är expert på icke-vattenmättad jordmekanik, konstitutiv modellering, och numeriska analyser.

Sidansvarig Publicerad: to 15 apr 2021.