Alexander Stolin

Professor, Matematiska vetenskaper

Areas of research:

Yang-Baxter equation, quantum groups,
algebraic aspects of integrable models,
Hopf, Frobenius algebras, Picard and class groups

Publicerad: må 22 apr 2013. Ändrad: fr 03 mar 2017