Anna Furberg

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Anna Furbergs forskning handlar om flöden samt emissioner av nanomaterial och miljöpåverkan från dessa material ur ett systemperspektiv. De miljöbedömningsmetoder hon tillämpar är materialflödesanalys (MFA) och livscykelanalys (LCA). För närvarande undersöker hon flöden av hårda material med volfram samt emissioner från användningen av dessa material. Anna är delaktig i “Mistra Environmental Nanosafety”-projektet och mer specifikt i den del av projektet som berör nanopartiklar i miljön och nanomaterialens livscykler.

Publicerad: ti 09 maj 2017.