Andrew McKee

Postdoktor, Matematiska vetenskaper

Mitt arbete ligger i skärningspunkten mellan operatoralgebror och abstrakt harmonisk analys. Jag studerar operatoralgebror associerade med grupper och gruppaktioner genom att använda tekniker från abstrakt harmonisk analys. Mitt arbete rör olika generaliseringar av Schur- och Herz-Schur-multiplikatorer, hur de interagerar och särskilda typer av dessa funktioner. En annan aspekt av mitt arbete handlar om skattningsegenskaper för operatoralgebror associerade med gruppaktioner; jag är intresserad av att förstå hur skattningsegenskaperna hos en korsad produkt relaterar till liknande egenskaper hos den underliggande gruppen och operatoralgebra, såväl som funktionsliknande egenskaper för aktionen.
Utanför matematiken är jag en hängiven idrottare, särskilt inom badminton, och jag har tävlat i badmintonturneringar över hela Europa.

Publicerad: må 20 maj 2019.