Alla Toktarova

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Läs mer om Alla på vår engelska webbplats.

Publicerad: on 05 sep 2018. Ändrad: to 20 sep 2018