Akram Sandvall

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Akram Sandvall forskar kring långsiktig hållbarhet i fjärrvärmesystem. Hon fokuserar på regional nivå, där energisystemets effekter samt kostnader för storskaligt användande av industriell spillvärme i fjärrvärmesystem, bedöms ur ett regionalt perspektiv. Hon har valt att studera Västra Götaland i Sverige, som har 37 lokala fjärrvärmesystem och ett stort, industriellt kemikluster. Forskningen utförs med hjälp av modelleringsverktyget, MARKAL-modellen.
 För att se vilka projekt Akram deltar i, besök Chalmersforskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: må 21 aug 2017.