Agneta Nilsson

Universitetslektor, avdelningen för Software Engineering, Institutionen för data- och informationsteknik.
Viceprefekt med ansvar för forskarutbildningen.

Publicerad: on 10 jul 2019.