Wera Larsson

Doktorand, Kemi och kemiteknik

Wera Larsson är sedan 2019 doktorand i Bo Albinssons forskargrupp vid avdelningen för Kemi och biokemi. Hennes forskning inriktar sig mot att kunna driva fotokemiska reaktioner med hjälp av uppkonverterade fotoner genom triplett-triplett-annihilering. Genom att kunna förstå hur uppkonvertering och fotokemi kan kombineras i modellsystem, är det långsiktiga målet att kunna driva högenergikrävande fotokemiska reaktioner med hjälp av fotonuppkonvertering till UV-ljus. Detta kan t.ex. möjliggöra katalytisk vattensplittring på TiO2 genom att använda det rikligt förekommande synliga solljuset.

Sidansvarig Publicerad: må 02 sep 2019.