Simon Pfreundschuh

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Simon Pfreundschuh är doktorand på avdelningen för mikrovågs- och optisk fjärranalys vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Hans forskning fokuserar på satellitobservationer av moln. Framför allt är han involverad i utvecklingen av metoder och program för bearbetning av data som samlas in av satelliterna. Hans arbete syftar till att förbättra mätningarna av molninnehållet och utveckla förståelsen för deras påverkan på vädret och klimatsystemen.

Publicerad: on 15 jan 2020.