Rithvik Dandu Basappa

Projektassistent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Rithvik DB är befälhavare och har en masterexamen i Maritime Management. Han arbetar som projektassistent för SAFEMODE-projektet som försöker fånga mänskliga element / funktioner och deras interaktion med andra komponenter i systemen för att förbättra sjö- och flygsäkerheten. Han bidrar till analyserna av olyckor till sjöss för utvecklingen av ramverket Human Risk-Informed Design (HURID) för att systematiskt identifiera, samla in och bedöma data för mänskliga faktorer genom att kombinera sin utbildning vid Chalmers med sin stora havserfarenhet ombord på lastfartyg.
​Masterarbetet - Model data flow and collection from VDR for close quarter situational analyses and collision avoidance systems. (publicering pågår)​

Sidansvarig Publicerad: on 07 jul 2021.