Rasmus Lavén

Doktorand, Kemi och Kemiteknik, Oorganisk Miljökemi

Rasmus Lavén är sedan september 2018 doktorand på avdelningen för Energi och Material under handledning av Docent Maths Karlsson. Hans forskning fokuserar på studier av lokal struktur och vätedynamik i oxider för framtida miljövänliga bränsleceller och solceller, med användande av framförallt inelastiska och kvasielastiska neutronspridningsmetoder. Han är också delaktig i utveckling av en ny neutronteknik som kommer möjliggöra studera av yt- och gränsskikts-dynamik. Projektet drivs i samarbete med framförallt Uppsala Universitet, neutronspridningskällan ISIS (England), och Universitetet i Pavia (Italien).

Sidansvarig Publicerad: to 02 maj 2019.