Mikael Käll

Professor, Nano- och biofysik, institutionen för fysik

Jag är intresserad av grundläggande och tillämpad nanooptik, biofotonik och kondenserad materiens fysik. Mina nuvarande forskningsprojekt handlar i första hand om att studera fysiken hos optiska antenner och metamaterial som tillverkas av metallnanostrukturer som stöder så kallade ytplasmonresonanser. Det primära syftet med dessa studier är att bana väg för nya tillämpningar, särskilt inom området molekylär analys och biosensning. Jag är även inblandad i forskning om lätt toxicitet i jäst, som ett modellsystem för eukaryota celler, och jag har tidigare arbetat med starkt korrelerade elektronsystem, såsom hög-Tc-superledare. Jag är för tillfället biträdande dekan vid Institutionen för Tillämpad Fysik och i den här egenskapen är jag engagerad i att utveckla och förbättra forskningsinfrastrukturen och forskningskvaliteten hos institutionen och inom Chalmers som helhet. Min forskningsverksamhet finansieras främst av Knut & Alice Wallenbergstiftelsen (genom ett projektbidrag och ett Wallenberg Scholar-pris), Vetenskapsrådet (genom ett projektbidrag och Linnaus Center SUPRA), Stiftelsen för strategisk forskning (genom en rambidrag i materialvetenskap) och genom Chalmers Nanoscience Area Advance.

Sidansvarig Publicerad: on 30 jun 2021.