Franz Kanngiesser

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Franz Kanngießer är doktorand på avdelningen för Geovetenskap och fjärranalys sedan juni 2017. Hans forskning har som målsättning att öka förståelsen för hur atmosfäriska aerosoler skapar polarisationseffekter i atmosfärisk strålning. Kunskapen från forskningen kommer att kunna förbättra mätningar av aerosoler och uppskattningen av aerosolers påverkan på klimatet.

Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.