Franz Kanngiesser

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Franz Kanngießer är doktorand på avdelningen för mikrovågs- och optisk fjärranalys sedan juni 2017. Hans forskning har som målsättning att öka förståelsen för hur atmosfäriska aerosoler skapar polarisationseffekter i atmosfärisk strålning. Kunskapen från forskningen kommer att kunna förbättra mätningar av aerosoler och uppskattningen av aerosolers påverkan på klimatet.

Sidansvarig Publicerad: to 06 jul 2017.