David Duncan

Doktor, institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

David Duncan innehar har en doktorstjänst och fokuserar på passiva mikrovågsmätningar från satellitplattformar. För att uppnå största möjliga noggrannhet i mätningarna behövs en korrekt beskrivning av kalibrering och andra instrumenteffekter. Dessutom krävs en detaljerad simulering av ursprunget av de observerade fotonerna. Om dessa krav uppfyllts kan mätningarna svara på flera grundläggande frågor om jordsystemet, till exempel hur mycket det regnar över oceaner vid höga latituder och bestämma mängden snö och molnis i atmosfären.
Duncan, D. I. and C. D. Kummerow, 2016: A 1DVAR retrieval applied to GMI: Algorithm
description, validation, and sensitivities. J. Geophys. Res. Atmos., 121, 7415-7429,
doi:10.1002/2016JD024808.

Duncan, D. I., C. D. Kummerow, and W. M. Meier, 2017: An integrated examination of
AMSR2 products over ocean. IEEE J. Sel. Topics Appl. Earth Observ. Remote Sens.,
doi:10.1109/JSTARS.2017.2718535.

Sidansvarig Publicerad: on 23 aug 2017.