Axel Olesund

Doktorand, Instutitionen för Kemi och Kemiteknik, avdelningen för Fysikalisk kemi, Bo Albinssons forskargrupp

Axel Olesund är doktorand I Bo Albinssons forskargrupp, och forskar på fotonuppkonvertering, en icke-konventionell metod för att bättre utnyttja solens energi. I den här processen adderas energin från två fotoner av låg energi ihop för att bilda en foton av högre energi, vilket kan användas för att vidga användningsområdet hos solenergi, samt för att höja effektiviteten hos t.ex. solceller. Hans forskning riktar sig främst mot uppkonvertering inom UV-området, samt mot frågeställningar gällande de mekanismer som kontrollerar uppkonvertering.
​​Fysikalisk kemi, Biofysikalisk kemi​

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.