Andreas Dagman

Universitetslektor på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap.
Programansvarig på civilingenjörsutbildningen Teknik Design (TD)

Forskare och lärare i produktutveckling, hållbarhet, robust konstruktion, variationssimulering och CAD.

Sidansvarig Publicerad: on 23 feb 2022.