Odlat kött

2010-05-05 av peter apell
Viktor Sander, Niklas Engström och Erik Gerner, studenter på Bioteknikprogrammet har vid institutionen för teknisk fysik genomfört försökt för att undersöka möjligheterna att odla kött i en matris av stärkelse.

kottarna.jpg

Dagens djuruppfödning för köttproduktion innebär flera nackdelar, såväl etiska som miljömässiga. I detta arbete undersöks möjligheten att i laboratoriemiljö producera kött i syfte att delvis ersätta traditionell köttproduktion. Grunden är att låta muskelstamceller växa utanpå mikrosfärer av stärkelse. Allteftersom stamcellerna delar sig startar en mognadsprocess där stamcellerna utvecklas till muskelceller; in vitro kött. Vidare undersöks möjligheten att tillväxtstimulera muskelcellerna med hjälp av elektrisk pulsstimulering. Genomförda experiment visar att det är möjligt att odla muskelstamceller på stärkelsesfärer, vilket öppnar nya vägar för odlat kött som en framtida födokälla.
Uppdaterad: 05 maj 2010
Ansvarig för sidan: peter apell

 SÖK


CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA - 412 96 GÖTEBORG - TELEFON: 031-772 10 00 - KONTAKTA OSS - OM WWW.CHALMERS.SE