Safer – Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

 

SAFERs vision är att vara ett nav med internationell dragkraft för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. SAFER ska fungera som en bred plattform för multidisciplinär forskning, där intressenter från olika delar av samhället kan samverka. Verksamheten ska bidra med nya säkerhetssystem och lösningar för att eliminera antalet döda och svårt skadade i trafiken. Vidare ska den öka konkurrenskraften hos de ingående organisationerna och dessa såväl som akademin ska uppvisa excellence inom området.


Chalmers är värd för centrumet och övriga 33 parter kommer från akademi, institut, näringsliv och myndigheter. VINNOVA är huvudfinansiär. Tillsammans satsar parterna resurser motsvarande drygt 30 miljoner kronor per år i tio år.
 

Parterna är: AB Volvo, Acreo Swedish ICT, Autoliv, Chalmers, Cycleurope, Folksam, Fordonskomponentgruppen, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, If Skadeförsäkring, IRezQ, KTH, Lindholmen Science Park, Malmeken, Mälardalens Högskola, Scania, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sweco, Swerea IVF, Swerea SICOMP, Trafikverket, Transportstyrelsen, Trivector, TØI, Umeå universitet, Viktoria Swedish ICT, Volvo Cars, VTI, Västra Götalandsregionen och ÅF.

De institutioner vid Chalmers som är engagerade i SAFER är Data- och informationsteknik, Produkt- och produktionsutveckling, Signaler och system, Teknikens Ekonomi och Organisation, Tillämpad IT samt Tillämpad mekanik.

SAFER utför gränslös forskning för att rädda liv!

 

Läs mer om SAFER och SAFERs forskningsområden på de engelska sidorna >>

Learn more about SAFER on the English website >>

 SÖK


 
SAFER - Lindholmspiren 3 - PO Box 8077 - SE-402 78 GOTHENBURG, Sweden - Phone: +46 (0)31- 764 70 00 - E-mail: safer at chalmers dot se