Safer – Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

 

SAFER's vision är att vara ett nav med internationell dragkraft för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. SAFER fungerar som en bred plattform för multidisciplinär forskning, där intressenter från olika delar av samhället kan samverka. Verksamheten ska bidra med nya säkerhetssystem och lösningar för att eliminera antalet döda och svårt skadade i trafiken. Vidare ska den öka konkurrenskraften hos de ingående organisationerna och dessa såväl som akademin ska uppvisa excellence inom området.


Chalmers är värd för centrumet och övriga 31 parter kommer från akademi, institut, näringsliv och myndigheter. SAFER grundades 2006 och är baserat i Lindholmen Science Park i Göteborg.
 

SAFER utför gränslös forskning för att rädda liv!

 

Läs mer om SAFER och SAFERs forskningsområden på de engelska sidorna >>

Learn more about SAFER on the English website >>

 SÖK


 
SAFER - Lindholmspiren 3 - PO Box 8077 - SE-402 78 GOTHENBURG, Sweden - Phone: +46 (0)31- 764 70 00 - E-mail: safer at chalmers dot se