Fotgängare ökar olycksrisken for cyklister lika mycket som bilar

2013-09-05 by Johanna Wilde
PRESSMEDDELANDE: Forskare vid SAFER vid har utfört en unik studie av cyklister i Göteborg, som har cyklat omkring med mätutrustning och en framåtriktad filmkamera. När de har råkat ut för en olycka eller en incident har forskarna kunnat gå tillbaka för att ta reda på exakt vad som hände före incidenten och vad som orsakade den.

Bike_SAFER

Resultaten presenteras på den internationella konferensen 3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention som hålls i Göteborg 4-6 september. Forskarna har bland annat kunnat kvantifiera hur mycket olika faktorer ökar risken för cykelincidenter. Några exempel:

  • Dåligt underhållna vägar ökar risken med tio gånger
  • Vid korsningar med dålig sikt risken med tolv gånger

Av de 63 incidenter som inträffade under studien orsakades 75 procent av en bil, en fotgängare eller en annan cykel. Bilar och fotgängare orsakade flest incidenter (30 respektive 29 procent).

Under konferensen presenteras också en app som håller på att utvecklas på Chalmers, som varnar för kollisioner mellan de trafikanter som har appen.

Läs mer i rapporten från studien (pdf).

Se en film från cykelstudien

Sveriges hållning i mobiltelefonfrågan

3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention handlar om ouppmärksamhet I trafiken, och ordnas av trafiksäkerhetscentrumet SAFER vid Chalmers.

Användning av mobiltelefoner i trafiken är som vanligt en het fråga i dessa sammanhang, och öppningstalet hölls av riksdagsledamoten Lars Tysklind, som pratade om Sveriges hållning i frågan. Sverige är det enda EU-landet som inte har ett förbud mot handhållen telefoni i bil.

Läs mer om konferensen
 

För mer information, kontakta

Om cykelstudien:

Marco Dozza, forskare vid Chalmers och SAFER, marco dot dozza at chalmers dot se,  031-772 3621  (svenska och engelska)

Om konferensen:

Lisa Knutsson, kommunikatör på SAFER, lisa dot knutsson at chalmers dot se,  031-772 21 11 
 

Last modified: September 06, 2013
Responsible for this page: Lisa Knutsson

 SEARCH


"In order to retain our global competence we need to collaborate with the best researchers."

Ingrid Skogsmo, former Vice President of Volvo Group’s strategy department


European Road Safety Charter

SAFER - PO Box 8077 - SE-402 78 Gothenburg, Sweden - Phone: +46 (0)31- 764 7000 - E-mail: safer at chalmers dot se