Metoder och verktyg för virtuell produktframtagning

Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre står för utveckling av kunskap, metoder och verktyg för en mer kostnadseffektiv produktframtagningsprocess. Forskning bedrivs inom fyra strategiskt viktiga områden:

  • systematisk konstruktion & informationshantering
  • industriell design
  • robust konstruktion & variationssimulering
  • virtuella fabriker & flexibel automation


Målet är att effektivisera de industriella processerna för att ta fram nya produkter och produktionslösningar. Forskningen har stark koppling till fordons- och verkstadsindustrin i Sverige men berör även andra branscher. I centret ingår Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics, ABB, Atlas Copco Rock Drills, GKN Aerospace Engine Systems, Rosemount Tank Radar, Scania CV, AB Volvo, Volvo Car Corporation och Volvo Group Trucks Technology.

För mer information, välkommen att besöka vår engelska hemsida.

 SÖK


 
Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre - CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA - 412 96 GÖTEBORG