Resultat

Här finns länken till projektets slutrapport samt en åtta sidig sammanfattning av projektet.

 

Sammanfattning

Slutrapport

Uppdaterad: 09 oktober 2015
Ansvarig för sidan: josber

 SÖKUthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial: VINNOVA dnr 2012-01196