Uppdaterad: 21 maj 2013

 SÖKUthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial: VINNOVA dnr 2012-01196