ProViking Forskarskola upphörde den 31 december 2013 efter drygt tio års verksamhet.
Ett stort tack till alla er som har varit engagerade på olika sätt!