Modeling of Fasteners to Support Compliant Variation Simulation, Master thesis presentation

2012-02-29 09:00

Mater thesis presentation:

Title: Modeling of Fasteners to Support Compliant Variation Simulation

By: Veno Krpo and Almir Smajic

Kategori Presentation studentarbeten
Föreläsare Veno Krpo and Almir Smajic
Arrangör Product and production development
Tid 2012-02-29 09:00
Sluttid 2012-02-29 10:00
Plats Hörsalsvägen 7a, 5th floor, conference room "Toleransen"
Campus Johanneberg
Kontaktuppgifter
Lars Lindkvist
Produktutveckling
+46 31 772 86 16
Uppdaterad: 22 februari 2012
Ansvarig för sidan: Kate Larsson

 SÖK


Produkt- och produktionsutveckling - Chalmers Tekniska Högskola - 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000