Om ProViking

ProViking 1 är avslutat och ProViking 2 tar vid

ProViking 1 har varit mycket framgångsrikt och Stiftelsen för Strategisk Forskning har därför beslutat om en fortsättning med en totalram på 210 milj kr för åren 2008 - 2013. Det nya programmet, ProViking 2, kommer att ha Chalmers som värdhögskola och Lars Frenning fortsätter som VD/programdirektör - nu med Chalmers som bas. Ordförande för ProViking 2 är Hans Folkesson.

ProViking 1

Stiftelsen för Strategisk Forskning satsade 180 milj kr under femårsperioden 2003 - 2007 på ett forskningsprogram inom området produktframtagning - inklusive en forskarsskola. Programmet kallas ProViking.