Kontakt

Johan Karlsson

Marina Papatriantafilou (ansvarig prövare)

Elad Michael Schiller (projektsamordnare och ansvarig prövare)

Philippas Tsigas

 


Associates

Christian Berger
Roger Johansson
Olaf Landsiedel
Mohamed Mustafa
Henk Wymeersch 

 Vi tackar Dobrosława Torańska för grafik och projektet logotyp.